Privacy reglement

JB-ACADEMY, gevestigd te Haghorst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.jb-academy.nl


J. Baelemans is de Functionaris Gegevensbescherming van JB-ACADEMY hij is te bereiken via info@jb-academy.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

JB-ACADEMY verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

• Locatiegegevens

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

• Internetbrowser en apparaat type

• Bedrijfsnaam

• Bedrijfsadresgegevens

• IP-adres

• Browser-fingerprint

• BTW-nummer (Belgische klanten)

• Foto’s

• Contactgeschiedenis


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jb-academy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Jb-academy.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veiliginternetten.nl) tussen zit.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JB-ACADEMY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

• Om goederen en diensten bij je af te leveren

• JB-ACADEMY analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

• JB-ACADEMY volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

• JB-ACADEMY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


JB-ACADEMY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 7 jaar (belastingverplichting)


Delen van persoonsgegevens met derden

JB-ACADEMY deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JB-ACADEMY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt JB-ACADEMY jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Funnel Gorgeous (FGF)

Website: https://www.funnelgorgeous.com

FGF is een E-Commerce platform dat wordt gebruikt om de JB-ACADEMY te faciliteren. FGF is host van gebruiksgegevens van de leden van de JB-ACADEMY, maar heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken. JB-ACADEMY gebruikt de gegevens van de gebruiker (naam, email etc.) uitsluitend voor het afhandelen van de inschrijving.

JB-ACADEMY gebruikt FGF om promotionele e-mails te versturen. De personen die op de e-mail lijst van JB-ACADEMY staan, hebben hier van tevoren toestemming voor gegeven en kunnen zich zonder opgaaf van reden weer uitschrijven.
Acumulus

Website: www.acumulus.nl

JB-ACADEMY gebruikt Acumulus om de betaling voor de JB-ACADEMY af te handelen. Acumulus en JB-ACADEMY ontvangen geen bankgegevens van de gebruiker. Acumulus is via een koppeling gelinkt aan het betaalsysteem Mollie.


De software Acumulus wordt gebruikt voor het verzamelen van de volgende gegevens: Naam, Achternaam, Adres en e-mailadres om facturen aan te maken en te bewaren, voor het opstellen van de BTW aangifte en jaarrekening. De persoonsgegevens die hier worden opgeslagen, dienen uitsluitend voor administratieve doeleinden.

JB-ACADEMY heeft een verwerkingsovereenkomst met Acumulus.


Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

• Beoordelingen

• Verzenden en logistiek

• Facturatie en boekhouden


PcXtreme

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van PcXtreme. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. PcXtreme heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


META

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Meta, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Meta. Meta kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Meta gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Metadiensten en producten.

Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JB-ACADEMY gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JB-ACADEMY gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:


Google, FGF & MetaGegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JB-ACADEMY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jb-academy.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


JB-ACADEMY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JB-ACADEMY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jb-academy.nl. JB-ACADEMY heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:


• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.